Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


I. Sr. Jordi Terrades Santacreu

Filiació

Fotografia de Jordi Terrades Santacreu
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 15.12.2006, BOPC, 15. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

XII (2018-2020), XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació