I. Sr. Josep M. Simó i Huguet

Filiació

Fotografia de Josep M. Simó i Huguet
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Membre de la legislatura:

VI (1999-2003), I (1980-1984),

Càrrecs parlamentaris

Més informació