Aquest òrgan està dissolt per finiment de la legislatura.

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

En els períodes interlegislatures, fins a la propera sessió constitutiva del Parlament, es mostra la composició a data de tancament de la legislatura anterior.


H. Sr. Joaquim Llena i Cortina

Filiació

Fotografia de Joaquim Llena i Cortina
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 01.12.2006, BOPC, 6.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs

  • Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Conseller. Alta: 29.11.2006. Baixa 29.12.2010.

Més informació