H. Sr. Joaquim Llena i Cortina

Filiació

Fotografia de Joaquim Llena i Cortina
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 09.05.2006, BOPC, 334.

Membre de la legislatura:

IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació