I. Sra. Bet Font i Montanyà

Filiació

Fotografia de Bet Font i Montanyà
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds. Portaveu adjunta. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Membre de la legislatura:

VII (2003-2006), VI (1999-2003),

Càrrecs parlamentaris

Més informació