H. Sra. Marina Geli i Fàbrega

Filiació

Fotografia de Marina Geli i Fàbrega
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 01.12.2006, BOPC, 6.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010), VII (2003-2006), VI (1999-2003), V (1995-1999),

Càrrecs parlamentaris