I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot

Filiació

Fotografia de Ignasi Riera i Gassiot
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV). Portaveu adjunt. Alta: 05.12.1995, BOPC, 1. Baixa: 24.08.1999.

Membre de la legislatura:

V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992), II (1984-1988),

Càrrecs parlamentaris

Més informació