I. Sr. Rafael Ribó i Massó

Filiació

Fotografia de Rafael Ribó i Massó
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds. President. Alta: 05.11.1999, BOPC, 1. Baixa: 23.09.2003, BOPC, 462.

Membre de la legislatura:

VI (1999-2003), V (1995-1999), IV (1992-1995), III (1988-1992), II (1984-1988), I (1980-1984),

Càrrecs parlamentaris

Més informació