Sra. Eulàlia Reguant i Cura

Filiació

Fotografia de Eulàlia Reguant i Cura
Llista Electoral:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Partit Polític:
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent. Membre. Alta: 26.10.2015, BOPC, 3. Baixa: 14.01.2016, BOPC, 37. Portaveu adjunta. Alta: 14.01.2016, BOPC, 37. Baixa: 29.08.2017, BOPC, 502. Membre. Alta: 29.08.2017, BOPC, 502. Baixa: 11.10.2017, BOPC, 536.

Càrrecs parlamentaris

Més informació