I. Sr. Fernando Sánchez Costa

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Filiació

Fotografia de Fernando Sánchez Costa

Dades electorals

Llista Electoral:
Partit Popular / Partido Popular 
Circumscripció:
Circumscripció electoral de Barcelona 
Partit Polític:
Partit Popular / Partido Popular 

Adscripció

Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 09.11.2015, BOPC, 9. Baixa: 28.10.2017.

Càrrecs parlamentaris

Més informació