I. Sr. Fernando Sánchez Costa

Filiació

Fotografia de Fernando Sánchez Costa
Llista Electoral:
Partit Popular / Partido Popular 
Partit Polític:
Partit Popular / Partido Popular 
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Membre. Alta: 09.11.2015, BOPC, 9. Baixa: 28.10.2017.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015),

Càrrecs parlamentaris

Més informació