I. Sr. Maurici Lucena i Betriu

Filiació

Fotografia de Maurici Lucena i Betriu
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Portaveu. Alta: 17.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació