I. Sr. Pere Navarro i Morera

Filiació

Fotografia de Pere Navarro i Morera
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. President. Alta: 17.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 21.07.2014, BOPC, 375. Membre. Alta: 21.07.2014. Baixa: 04.08.2015.

Càrrecs parlamentaris

Més informació