I. Sr. David Bonvehí i Torras

Filiació

Fotografia de David Bonvehí i Torras
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Membre. Alta: 18.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 26.10.2015.

Membre de la legislatura:

XI (2015-2017), X (2012-2015), IX (2010-2012),

Càrrecs parlamentaris

Més informació