I. Sr. Albert Rivera Díaz

Filiació

Fotografia de Albert Rivera Díaz
Grup parlamentari:

Grup Mixt. President-portaveu. Alta: 20.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 16.12.2010.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), VIII (2006-2010),

Càrrecs parlamentaris

Més informació