Excm. Sr. Celestino Corbacho i Chaves

Filiació

Fotografia de Celestino Corbacho i Chaves
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialista. Membre. Alta: 17.12.2012, BOPC, 1. Baixa: 26.10.2015.

Membre de la legislatura:

X (2012-2015), IX (2010-2012), V (1995-1999), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris

Més informació