I. Sra. Teresa Estruch Mestres

Filiació

Fotografia de Teresa Estruch Mestres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 25.09.2007, BOPC, 131. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació