I. Sra. Teresa Estruch Mestres

Filiació

Fotografia de Teresa Estruch Mestres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 19.01.2004, BOPC, 9. Baixa: 08.09.2006, BOPC, 380.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006),

Càrrecs parlamentaris

Més informació