H. Sr. Antoni Castells Oliveres

Filiació

Fotografia de Antoni Castells Oliveres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 22.11.2006, BOPC, 3. Baixa: 05.10.2010.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006), IV (1992-1995),

Càrrecs parlamentaris