H. Sr. Antoni Castells Oliveres

Filiació

Fotografia de Antoni Castells Oliveres
Grup parlamentari:

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Membre. Alta: 09.12.2003, BOPC, 1. Baixa: 09.01.2004, BOPC, 6.

Membre de la legislatura:

VIII (2006-2010), VII (2003-2006), IV (1992-1995),

Càrrecs

  • Govern de la Generalitat. Conseller. Alta: 22.12.2003. Baixa 29.11.2006.

Més informació