Agenda de Najat Driouech Ben Moussa

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Març de 2020

Diumenge, 1

12:00h

Assistència a la col·locació de la primera pedra de l'ampliació de CENTRE ESPLAI (FUNDESPLAI)

El Prat de Llobregat

(Aparició al web: 02/03/2020)

Dilluns, 2

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 26/02/2020)

Dimarts, 3

18:00h

Presentació del llibre 'Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís'

Auditori

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/02/2020)

Dimecres, 4

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/02/2020)

Dijous, 5

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/03/2020)

Dilluns, 9

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2020)

Dimarts, 10

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/03/2020)

Dimecres, 11

15:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/03/2020)

Dilluns, 16

12:00h

Comissió de Salut

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimarts, 17

15:00h

Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)