Agenda parlamentària

Febrer de 2011

Dimarts, 1

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 3

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 4

09:15h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

09:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 8

10:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 9

09:45h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

11:00h

Ple del Parlament

Sessió específica. En acabar la sessió de control

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 15

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 16

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

12:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 17

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dilluns, 21

12:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 22

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 23

09:30h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/04/2012)

09:45h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dilluns, 28

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)