Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimarts, 22 de febrer de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar el seu departament (Tram. 355-00003/09)

  Sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el contingut del Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat 2011 (Tram. 354-00010/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la nova regulació estatal de les caixes i sobre les accions del Govern en defensa del model català (Tram. 354-00002/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.