Comissió de Peticions

Dia:
Dimarts, 22 de febrer de 2011
Hora:
13:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 3

  Escrit relatiu a la modificació dels criteris dels ajuts de transport per a assistir a la formació reglada post obligatòria i ocupacional (Tram. 125-00004/09)

  Tramitació.

 • 4

  Escrit relatiu a la reducció de la jornada laboral dels membres de famílies monoparentals (Tram. 125-00005/09)

  Tramitació.

 • 5

  Escrit relatiu a un accident laboral (Tram. 126-00001/09)

  Tramitació.

 • 6

  Escrit relatiu als títols de transport per a pensionistes i persones amb discapacitats (Tram. 126-00002/09)

  Tramitació.

 • 7

  Escrit relatiu al canvi de l'edat legal per a fer donacions de sang (Tram. 126-00003/09)

  Tramitació.

 • 8

  Escrit relatiu als obstacles propers als passos de vianants (Tram. 126-00004/09)

  Tramitació.

 • 9

  Escrit relatiu al canvi de l'edat legal per a fer donacions de sang (Tram. 126-00005/09)

  Tramitació.

 • 10

  Escrit relatiu a la liberalització de les oficines de farmàcia (Tram. 125-00003/09)

  Tramitació.

 • 11

  Escrit relatiu al suport que es podria donar a una sol·licitud d'indult per a un pres (Tram. 125-00002/09)

  Tramitació.

 • 12

  Escrit relatiu a la modificació de la normativa relativa als trastorns i a la llibertat personal (Tram. 125-00006/09)

  Tramitació.