Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Juny de 2018

Dimecres, 13

15:00h

16:00h

Reunió conjunta amb diferents Grups Parlamentaris

Parlament

(Aparició al web: 12/06/2018)

Dijous, 14

17:00h

Intercanviar punts de vista amb relació a l'estat de la llengua catalana

(Aparició al web: 08/06/2018)

Dijous, 28

11:00h

Reunió de treball amb Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya

(Aparició al web: 26/06/2018)