Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2020

Dimarts, 14

14:00h

Reunió amb la IAC-CATAC

Videoconferència

(Aparició al web: 14/07/2020)