Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2018

Dimecres, 19

11:00h

Reunió amb representants de la junta directiva de l'ONCE Catalunya

(Aparició al web: 11/09/2018)

11:00h

Reunió amb representants de la junta directiva de l'ONCE Catalunya

(Aparició al web: 19/09/2018)

Dimecres, 26

14:30h

15:45h

Membres de la Comissió dels enginyers industrials a les administracions públiques

Reunió

(Aparició al web: 29/10/2018)