Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2018

Dimarts, 3

16:00h

Aportació de documentació

(Desconvocat/ada: 03/07/2018)

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 03/07/2018)

16:00h

17:00h

Presentació

(Aparició al web: 03/07/2018)

Dimecres, 4

15:00h

Presentar-se i poder tractar sobre el sector en general

(Aparició al web: 03/07/2018)

16:00h

17:00h

Aportació de documentació

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 05/07/2018)

16:00h

17:00h

Objectius de la legislatura del Món Agrari.

Parlament de catalunya

(Aparició al web: 05/07/2018)

16:00h

Presentar-se i poder tractar sobre el sector en general

(Aparició al web: 03/07/2018)

16:00h

17:00h

Presentar-se i poder tractar sobre el sector en general

(Aparició al web: 03/07/2018)

Dijous, 5

16:00h

17:00h

Presentar-se i poder tractar sobre el sector en general

(Aparició al web: 03/07/2018)

Dilluns, 9

09:30h

Audiència, trobada amb representants de l'Associació i el vicepresident de la Junior Chamber International el Sr. Ryubum Kojima

(Aparició al web: 09/07/2018)

Dimarts, 17

09:30h

Reunió sobre els reptes de mobilitat urbana

Parlament

Reunió

(Aparició al web: 12/07/2018)

09:30h

Reunió sobre els reptes de mobilitat urbana

Parlament

(Aparició al web: 17/07/2018)

Dimecres, 18

09:30h

Reunió presentació de l'Associació

(Aparició al web: 19/07/2018)

13:15h

Aportació de documentació

(Desconvocat/ada: 18/07/2018)

Recepció documentació: Sí

(Aparició al web: 18/07/2018)

Dijous, 19

17:00h

Reunió informativa amb la Taula del Tercer Sector

(Aparició al web: 06/11/2018)

Dilluns, 23

16:30h

17:30h

Presentació Proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya

Reunió

(Aparició al web: 26/10/2018)