Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Maig de 2018

Dimecres, 2

11:30h

12:30h

Reunió de treball

(Aparició al web: 02/05/2018)

Dijous, 17

11:00h

12:00h

Informar-se sobre la situació del sector

Elisenda Alamany

(Aparició al web: 11/05/2018)

Dimarts, 29

09:00h

10:00h

Presentació del diputat a com a responsable del Grup parlamentari en matèria de medi ambient i recollida de propostes i suggeriments

Reuní per a tractar temes de medi ambient

Palau del parlament

(Aparició al web: 22/05/2018)

09:30h

10:30h

Reunió per a tractar diversos temes de medi ambient i sostenibilitat.

Medi ambient i sostenibilitat

Palau del Parlament

Reunió

(Aparició al web: 07/05/2018)

10:00h

11:00h

Presentació estudi sobre infraestructures i gestió dels equipaments a Catalunya

(Aparició al web: 29/05/2018)

10:00h

presentació estudi nou model de gestió d'equipaments

parlament de catalunya

(Aparició al web: 29/05/2018)