Agenda dels grups d'interès

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat amb els grups d'interès que els diputats han informat en les seves agendes.

Febrer de 2018

Dimecres, 7

10:00h

Reunió de treball

Parlament de Catalunya

(Aparició al web: 07/02/2018)

Dijous, 8

10:00h

Reunió amb representants d'IAC-CATAC

  • Eva Granados Galiano (GP Socialistes i Units per Avançar)
  • IAC-CATAC

(Aparició al web: 08/02/2018)

10:00h

12:00h

Reunió per conèixer la situació del sector i les aportaciones que es poden fer en l'àmbit de competència del Parlament

(Aparició al web: 08/02/2018)

Divendres, 23

13:00h

Reunió sobre menors estrangers no acompanyats amb Raúl Moreno

(Aparició al web: 21/02/2018)