Núm. 4 - Ciència política. Partits polítics, fundacions i centres d'estudis

Actualització: 19 de març de 2021

Nota a l'edició

La col·lecció "Guia de recursos" ofereix una selecció de fonts d'informació complementàries al fons de la Biblioteca del Parlament, sobre un àmbit temàtic, organisme o institució. La guia de recursos sobre ciència política recull una selecció de centres d'estudi, associacions, fundacions, i portals temàtics, amb la voluntat de proporcionar informació i coneixement sobre diferents temàtiques d'àmbit polític.

Partits polítics, coalicions i candidatures amb representació al Parlament de Catalunya. XIII-XIV legislatura

Fundacions catalanes

Portals i guies

Associacions i centres d'estudis

Àmbit català

Àmbit estatal

Àmbit internacional

Federalisme

Nacionalisme

Productes elaborats per la Direcció d'Estudis Parlamentaris