DT núm. 22 - Igualtat de gènere

Actualització: 20 de juliol de 2022

Igualtat de gènere als parlaments

Organitzacions internacionals

Unió Interparlamentària

European Institute for Gender Equality (EIGE)

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)

iKNOW Politics - International Knowledge Network of Women in Politics

Marc jurídic

Polítiques públiques

Documentació i webs

Productes elaborats per la Direcció d'Estudis Parlamentaris relacionats amb el tema