DT núm. 09 - El procés polític de Catalunya

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Cronologia del procés

Marc legal

Parlament de Catalunya

Consell de Garanties Estatutàries

Govern de la Generalitat de Catalunya

Consell Assessor per a la Transició Nacional

Institut d'Estudis de l'Autogovern

Comissionat per la Transició Nacional

Tribunals i Fiscalia

Tribunal Suprem

Audiència Nacional

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Ministeri Fiscal

Organismes i Tribunals Internacionals

Tribunals estrangers

Tribunal Constitucional

Corts Generals

Senat

Govern d'Espanya

Consejo de Estado

Altres

Manifestacions multitudinàries

Informació complementària