DT núm. 19 - El procés polític de Catalunya. XII legislatura

Actualització: 31 de juliol de 2020

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Posicionament de parlaments estrangers amb relació al procés polític de Catalunya

Cronologia del procés

Marc legal

Parlament de Catalunya

Consell de Garanties Estatutàries

Govern de la Generalitat de Catalunya

Tribunals i Fiscalia

Organismes i Tribunals Internacionals

Unió Europea

2020

Parlament Europeu

Nacions Unides

Consell d'Europa

Òrgans judicials estrangers

Alemanya

Bèlgica

Tribunal Constitucional

Corts Generals

Senat

Tribunal de Cuentas

Junta Electoral Central

Govern d'Espanya

Consejo de Estado

Altres