DT núm. 19 - El procés polític de Catalunya. XII legislatura

Actualització: 10 de desembre de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Posicionament de parlaments estrangers amb relació al procés polític de Catalunya

Cronologia del procés

Marc legal

Parlament de Catalunya

Consell de Garanties Estatutàries

Govern de la Generalitat de Catalunya

Tribunals i Fiscalia

Tribunal Constitucional

Corts Generals

Senat

Tribunal de Cuentas

Junta Electoral Central

Govern d'Espanya

Consejo de Estado

Altres