DL núm. 77 - Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Actualització: 14 de maig de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia