DL núm. 73 - Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Actualització: 11 de febrer de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Aquest dossier s'actualitza mentre dura la tramitació del projecte

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Normativa catalana

Dret comparat

Legislació de les Comunitats Autònomes

Legislació estrangera

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Webs especialitzades