DL núm. 66 - Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya

Actualització: 21 de març de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Organismes oficials de Supervisió

Bibliografia