DL núm. 66 - Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. Tribunal de Justícia de la Unió Europea