DL núm. 60 - Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger

Actualització: 9 de desembre de 2016

Decaigut per finiment de la legislatura

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia