DL núm. 60 - Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger. Jurisprudència

Jurisprudència

Tribunal Constitucional

Junta Electoral Central. Acords