DL núm. 38 - Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Actualització: 23 de març de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària sobre la matèria

Documentació rellevant

Portals web

Bibliografia