DL núm. 37 - Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Actualització: 26 de febrer de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica..

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària sobre la matèria

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu a l'Arxiu del Parlament

Documentació rellevant

Portals web