DL núm. 37 - Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Comunitats autònomes

Andalusia

Aragó

Illes Balears

Canàries

Castella i Lleó

Castella-La Manxa

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

València