DL núm. 31 - Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008

Actualització: 4 d'agost de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVADA. LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals

Proposició de llei

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia