DL núm. 29 - Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Actualització: 15 de desembre de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris