DL núm. 25 - Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Actualització: 4 d'agost de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 19/2015, del 29 de juliol, d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària

Portals webs especialitzats

Documentació d'especial interès

Bibliografia