DL núm. 21 - Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera

Actualització: 24 de març de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia