DL núm. 16 - Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya

Actualització: 9 de març de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

Text del projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària

Altres documents d'interès especial

Enllaços a webs relacionades amb la matèria

Bibliografia