DL núm. 16 - Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya. Cort Internacional de Justícia