DL núm. 15 - Projecte de llei de governs locals de Catalunya

Actualització: 24 de juliol de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaigut per finiment de la legislatura.

Projecte de llei i antecedents

Marc jurídic

Documentació d'especial interès

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia