DL núm. 12 - Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes

Actualització: 15 d'abril de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVADA. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Tramitació de la proposició de llei

Marc jurídic

Documentació d'especial interès

Activitat parlamentària sobre la matèria

Enllaços a webs institucionals

Bibliografia